แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม

แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม
เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งในเมืองกำแพงเพชร “แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม” ก่อตั้งโดย คุณลุงสมหมาย พยอม ซึ่งคุณลุงได้จัดทำวิธีการต่างๆในการทำพระเครื่องแบบโบณาณให้ได้ศึกษากันว่าเขาทำกันอย่างไร มีขั้นตอนในการทำทั้งพระพิมพ์เล็กพระพิมพ์ใหญ่

โบราณสถานวัดช้างรอบ

วัดช้างรอบเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถือว่าเป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งภายในอุทยานฯ ใครไปเที่ยวก้มักที่จะต้องมาเที่ยวชมจุดนี้เป็นสำคัญ โบราณสถานวัดช้างรอบสร้างขึ้นในช่วงสุโขทัยตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 20-21

วัดพระสี่อิริยาบถ

วัดพระสี่อิริยาบถเป็นโบราณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นแลนมาร์คของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ทีเดียวครับ ไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึง ด้วยความที่โบราณสถานแห่งนี้ เป็นพระพุทธศิลปแบบสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชร ซึ่งหาดูได้ยาก โดยเฉพาะ มณฑปพระพุทธรูปปูนปั้นพระสี่อิริยาบถที่สวยงามมาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-22

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นหนึ่งในมรดกโลกของไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง น้ำตกวังชมภู

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา มีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก แต่โดยทั่วไปมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงสวยงามตามธรรมชาติ ป่าเขาบนยอดเขาโดยเฉพาะยอดเขาสน จะมีลานกว้างและทุ่งหญ้าสามารถมองดูทิวทัศน์และภูมิประเทศได้โดยรอบ ประกอบกับมีป่าสนสองใบ และป่าเต็งรัง จึงเป็นสภาพพื้นที่น่าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกวังชมภู ซึ่งจะมีน้ำตกไหลให้เที่ยวชมได้ในฤดูฝน

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า น้ำตกคลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ตั้งของตัวอุทยานฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร แต่มีพื้นที่ป่ายาวไปถึง อำเภอวังเจ้าในเขตจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 466,875 ไร่ หรือ 747 ตารางกิโลเมตร และมีน้ำตกที่สวยงามมากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกเต่าดำ น้ำตกคลองสมอกล้วย เป็นต้น