โบราณสถานวัดช้างรอบ

วัดช้างรอบเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถือว่าเป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งภายในอุทยานฯ ใครไปเที่ยวก็มักที่จะต้องมาเที่ยวชมจุดนี้เป็นสำคัญ โบราณสถานวัดช้างรอบสร้างขึ้น ในช่วงสุโขทัยตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 

ภายในโบราณสถานแห่งนี้ จะมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นเจดีย์ประธานทรงระฆัง ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้น คล้ายๆกับที่วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย ตัวเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานรูปแปดเหลี่ยม ซึ่งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงมีบันไดขึ้นสี่ด้าน เชิงบันไดมีรูปสิงห์และทวารบาล รอบฐานมีรูปปั้นช้างครึ้งตัวอยู่โดยรอบ เป็นช้างทรงเครื่องแบบของพระมหากษัตริย์ ทั้งหมด 68เชือก


ภาพสันนิษฐานของวัดช้างล้อมในสมัยอดีต
ส่วนด้านหน้าวัดมีสระน้ำ หรือ บ่อตัดศิลาแลง สันนิษฐานว่าเป็นบ่อขุดนำศิลาแลงขึ้นมาใช้ในการก่อสร้าง จากนั้นก็ปรับให้เป็นบ่อน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ 


ภาพ : สระน้ำหน้าวัด ที่สันนิษฐานว่าใช้เป็นบ่อขุดนำศิลาแลงขึ้นมาใช้ด้วย

วัดช้างรอบ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถนนเฉลิมราชย์ ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

แผนที่
แสดงที่ตั้งของวัดช้างรอบ
GPS 16.502978, 99.510140