แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม

เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งในเมืองกำแพงเพชร “แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม” ก่อตั้งโดย คุณลุงสมหมาย พยอม  ซึ่งคุณลุงได้จัดทำวิธีการต่างๆในการทำพระเครื่องแบบโบณาณให้ได้ศึกษากันว่าเขาทำกันอย่างไร มีขั้นตอนในการทำทั้งพระพิมพ์เล็กพระพิมพ์ใหญ่ 

มีการจำลองพระพิมพ์นครชุมรูปแบบต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ ถึงความเจริญรุ่งเรืองของนครชุมในอดีตผ่านพระเครื่องเล่านี้ มีการสาธิตขบวนการผลิตให้ได้ชมกันด้วย ผู้ที่สนใจควรติดต่อล่วงหน้าในแบบหมุ่คณะเพื่อคุณลุงจะได้จัดเวลาและเตรียมสำหรับ การสาธิตไว้ให้ และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการทำด้วยตัวเองอีกด้วย 


ภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัย

แผนที่
แสดงที่ตั้ง


ตั้งอยู่บ้านเลขที่ บ้านปากคลองใต้ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดต่อ โทร. 089 641 2543