แผ่นจารึกที่ น้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร

มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ถ้าเราขับรถเข้าเมืองกำแพงเพชรมา ข้ามสะพานแล้วมาเจอหอนาฬิกาเมืองกำแพงเพชร จุดนี้เองที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อย คือบริเวณ น้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ น้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ ถ้าใครสังเกตุจะเห็น ว่าเป็นวงเวียนที่เขาสร้างไว้ได้อย่างสวยงาม กลางคืนก็จะเปิดไฟและน้ำพุไว้ให้ความสวยงามอยากมาก แต่มีใคสังเกตุมั๊ยครับ ว่าที่วงเวียนแห่งนี้ ตรงกลางนั้นจะมีแผ่นหินรูปใบเสมาอยู่ สิ่งนี้คืออะไร หลายคนขับรถผ่านบางทีก็คงจะสังเกตุกันยากหน่อย เพราะแผ่นจารึกไม่ใหญ่นัก

ใบเสมาที่ว่านี้ เป็นแผ่นหินรูปใบเสมาที่มีคำจารึกอยู่ทั้งหมด 19บรรทัด ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 จารึกข้อความเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของรัชกาลที่5 ไว้ที่ศิลาจารึกแผ่นนี้ 

เนื้อหาโดยสังเขป
พ.ศ.2448  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินจากมณฑลพายัพมาถึงเมืองกำแพงเพชร ทอดพระเนตรโบราณสถานหลายแห่ง โดยประทับแรมที่พลับพลาบริเวณวัดชีนางเการิมลำน้ำปิงฝั่งเหนือ นอกเมืองกำแพงเพชร เป็นเวลา 2 คืน ต่อมาในพ.ศ.2450 เสด็จมาทอดพระเนตรโบราณสถานอีกครั้งหนึ่ง และทรงตั้งพลับพลาประทับแรม 3 คืน ในที่เดิม

ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 5)

คลิปวีดีโอ

ก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชรนะครับ ที่มีความน่าสนใจ และมีคามสวยงามอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำ เปิดไฟเป็นจังหวะกับน้ำพุสวยมาก 

ตำแหน่ง GPS คือ 16.482853, 99.522771
แผนที่ https://goo.gl/maps/gW4cY
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร