อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นหนึ่งในมรดกโลกของไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร การมาเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้จึงเป็นเรื่องง่ายเพราะอยู่ติดกับตัวเมืองครับ แต่พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่า และอีกส่วนอยู่นอกกำแพงเมือง(เขตอรัญญิกของเมืองกำแพงเพชร) ซึ่งมีอาณาบริเวณใหญ่กว่า และอีกส่วนคือ นครชุมซึ่งอยู่อีกฝากของแม่น้ำปิง เอาละครับ เราไปสำรวจกันดีกว่าว่าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง 

ในส่วนพื้นที่เขตกำแพงเมือง มีโบราณสถานวัดพระแก้ว และวัดพระธาตุเป็นศูนย์กลาง โบราณสถานในเขตอรัญญิก มีกลุ่มวัดโบราณขนาดใหญ่น้อยประมาณ 40 แห่ง  โบราณสถานสำคัญ ได้แก่ วัดพระนอน วัดป่ามืด วัดพระสี่อิริยาบถ วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดสิงห์ วัดกำแพงงาม วัดเตาหม้อ วัดช้างรอบ และวัดอาวาสใหญ่ บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงหรือฝั่งตรงข้ามกับเมืองกำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองนครชุม ลักษณะตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงปากคลองสวนหมาก กำแพงเมืองเป็นลักษณะคันดินสามชั้น ซึ่งในปัจจุบันถูกทำลายไปมากทั้งการกัดเซาะของแม่น้ำปิง และการขยายตัวของชุมชนปัจจุบัน

แผนที่
แสดงที่ตั้ง โบราณสถานในเขตกำแพงเมือง


แผนที่
แสดงที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์เขตอรัญญิก

ที่อยู่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ : 055 711921
เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์