วัดพระสี่อิริยาบถ

วัดพระสี่อิริยาบถเป็นโบราณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นแลนมาร์คของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ทีเดียวครับ ไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึง ด้วยความที่โบราณสถานแห่งนี้ เป็นพระพุทธศิลปแบบสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชร ซึ่งหาดูได้ยาก โดยเฉพาะ มณฑปพระพุทธรูปปูนปั้นพระสี่อิริยาบถที่สวยงามมาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 มณฑปพระสี่อิริยาบถ ที่นี่ เป็นรูปแบบเหมือนกับที่ วัดเชตุพน และวัดพระพายหลวงใน จ.สุโขทัย โดยพระสี่อิริยาบถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นทั้งสี่ด้าน ประกอบด้วย อิริยาบถยืน (ปางประทานอภัย) อิริยาบถเดิน (ปางลีลา) อิริยาบถนั่ง (ปางมารวิชัย) และอิริยาบถนอน (ปางไสยาสน์) โดยปัจจุบันเหลือเพียงอิริยาบถยืน (ปางประทานอภัย) ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอิริยาบถอื่นๆความน่าสนใจอีกอย่าง คือวัดนี้มีบ่อน้ำ และที่อาบน้ำอยู่หน้าวัด เช่นเดียวกับวัดพระนอน 

พระมหาวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุด พระวิหารตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น ฐานไพทีชั้นล่าง ซึ่งก่อด้วยศิลาแลง เป็นฐานแบบบัวลูกแก้วอกไก่ รอบลานประทักษิณ ประดับด้วยราวลูกกรงศิลาแลงโดยรอบ ฐานวิหารชั้นบน มีมุขเด็จทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านบนมีแท่นอาสนะสงฆ์ และฐานชุกชี สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป

จากจารึกลานเงิน ที่พบบริเวณเจดีย์รอบมณฑป ได้กล่าวไว้ว่า พระมหามุนีรัตนโมลี เป็นผู้สร้าง และ เสด็จพ่อพระยาสอย เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรในยุคนั้น

วัดพระสี่อิริยาบถ ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

แผนที่
แสดงที่ตั้ง
GPS 16.501254, 99.514539