พิพิธภัณฑ์เรือนไทย หรือ พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย หรือ พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ในตัวเมืองครับ ภายในประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สักทองขนาดใหญ่ หลายหลัง บรรยากาศภายในร่มรื่นมากครับ ที่สำคัญด้านหลังอาคารเรือนไทย มีกล้วยสายพันธุ์แปลกๆให้ชมกว่า 200สายพันธุ์ทีเดียว เรียกว่าเป็นศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วยก็ว่าได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2539) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2540

ภายในพิพิธภัณฑ์ จะมีการจัดแสดง นิทรรศการไว้ 4 ส่วน คือ
  • ประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร
  • กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร
  • ธรรมชาติวิทยา แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
  • มรดกดีเด่นของจังหวัด

มีพื้นที่ทั้งหมด 25ไร่ ด้านในมีที่จอดรถครับ 


กล้วยหลากหลายสาวยพันธุ์ หลังอาคารเรือนไทยที่อยู่ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

แผนที่
แสดงที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรือนไทย