พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม พระพุทธรูปปางต่างๆ ในสมัยสุโขทัย อยุธยา และถ้วยชามสังคโลกเป็นจำนวนมาก และจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องมือหาปลา เครื่องจักสาน ตำรายาสมุนไพรไทย ฯลฯ


ภาพประกอบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 - 16.00น. 

การเดินทาง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบลคณฑี  จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 22 กิโลเมตร

ที่อยู่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

แผนที่
แสดงที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี โทร. 0 5574 0020