บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมืองกำแพงเพชร และเป้นแหล่งน้ำพุร้อนที่สำคัญในพื้นที่บริเวณนี้ทีเดียวครับ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนี้ เท่าที่เห็นแหล่งร้ำแร่ น้ำพุร้อนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการได้ ก็เห็นจะมีของที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงนี้ละครับ ที่เป็นของราชการ ทำเป็นบ่อแช่ตัวอย่างดี มีบริการครบครัน บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 25 กิโลเมตร ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อแช่น้ำแร่และพักผ่อนหย่อนใจ  มีการจัดสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ อ่างอาบน้ำร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า และนวดแผนโบราณในบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย

ลักษณะของบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงนั้น เป็นบ่อธรรมชาติ ผุดขี้นมาจากใต้ดิน จำนวน 5 จุด มีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนและเชื้อโรค อันตรายเกินมาตรฐานแต่อย่างใด

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตั้งอยู่บนถนน สายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย(ทางหลวงหมายเลข 101)  ต.ลานดอกไม้ อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร 

แผนที่
แสดงที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

สอบถามเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0 5570 1379