ตลาดย้อนยุคนครชุม

ตลาดย้อนยุคนครชุม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายในชุมชนนครชุม ซึ่งเป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่น่าสนใจ ในแง่ของความเก่าแก่แล้ว นครชุมถือว่าเป็นแหล่งชุมชนโบราณอายุกว่า 700 ปี และยังคงความเป็นชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ มีสถานที่เก่าแก่ น่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเจดีย์​ วัด บ้านเรือนไม้เก่า ชุมชนที่ยังคงความงาม ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือน จึงได้มีการจัดตลาดนัดย้อนยุคขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสัมผัสกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจของนครชุม ทั้งเรื่องอาหาร และบรรยากาศโดยรอบ 

โดยภายในชุมชนจะมีการ จัดร้านค้า แต่งตัวกันแบบย้อนยุค จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และของที่ระลึกหลากหลาย มีเกมส์ ซุ้มกิจกรรม อย่างการฉายหนังกลางแปลงด้วย 


ภาพ : อาหารการกินพื้นบ้านหลากหลาย


ภาพ : แต่งตัวย้อนยุคกันด้วย


ภาพ : การฉายหนังกลางแปลง


ภาพ : บรรยากาศตลาดย้อนยุคนครชุม


ตลาดย้อนยุคนครชุม เปิดทุกๆศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

แผนที่
แสดงที่ตั้งของ ตลาดย้อนยุคนครชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เทศบาลตำบลนครชุม โทร. 055738868-9

ขอบคุณภาพจาก : pages/ตลาดย้อนยุคนครชุม