การเดินทาง

เกี่ยวกับการเดินทางในกำแพงเพชร

การเดินทางไปกำแพงเพชร

การเดินทางไปกำแพงเพชร
การเดินทางสู่จังหวัดกำแพงเพชร นั้นสามารถเดินทางได้โดยทางรถยนต์เป็นหลัก ไม่มีสนามบิน และไม่มีสถานีรถไฟให้บริการ แต่อาจจะใช้บริการสถานีจังหวัดใกล้เคียง คือ พิจิตร หรือพิษณุโลกได้ครับ สนามบินใกล้ๆก็จะมี สนามบินสุโขทัย และสนามบินพิษณุโลก